Skattfrjáls ráðstöfun

Skattfrjálst úrræði ríkisstjórnarinnar hefur verið framlengt um 2 ár og nýtt úrræði vegna fyrstu kaupa hefur verið samþykkt.

Heimild launþega til að greiða séreignarsparnað skattfrjálst inn á húsnæðislán hefur verið framlengd um tvö ár eða fram til 30. júní 2019 en upphaflega heimildin var frá 1. júlí 2014 til 30. júní 2017.

Í október 2016 samþykkti Alþingi einnig frumvarp til laga um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð.
Lögin heimila skattfrjálsa ráðstöfun séreignarsparnaðar sem safnast hefur til kaupa á fyrstu íbúð, upp að ákveðnu hámarki og innan ákveðinna heimilda.
Einnig er heimilt að nýta séreignarsparnað til að greiða inn á lán sem tryggð eru með veði í fyrstu íbúð og tekin voru vegna kaupanna.
Lögin tóku gildi 1. júlí 2017 og má nálgast hér.

Ég vil að ráðgjafi hafi samband

Fyrstu kaup

Skattfrjáls úrræði fyrir þá sem stefna á sín fyrstu fasteignakaup.
Gildir fyrir samfellt 10 ára tímabil.

Æskileg fjárfestingaleið:
Húsnæðisleið ef kaupin eiga sér stað eftir 1 ár eða lengur.
Óverðtryggður bankareikningur ef kaupin eru líkleg til að eiga sér stað innan árs.

Úrræðinu er ætlað að styðja við þá sem eru að kaupa sína fyrstu fasteign. Engin tímamörk hafa verið sett heldur eingöngu að um sé að ræða 10 ára samfellt tímabil.
Þetta nýja úrræði veitir heimild til að ráðstafa uppsöfnuðum séreignasparnaði sem safnast hefur frá 30. Júní 2014 skattfrjálst inná húsnæðislán. Viðkomandi ræður þó hversu langt aftur sú úttekt nær svo lengi sem það er ekki aftar en 30. júní 2014.

 • Sækja þarf um á www.leidretting.is
 • Viðkomandi þarf að vera skráður fyrir að minnsta kosti 30% í fasteigninni
 • Hámarks heimild á einstakling er 500.000 kr. á 12 mánaða tímabili
 • Hámarks heimild fyrir par er það 1.000.000 kr. skattfrjálst sem nýta má til útborgunar vegna fyrstu kaupa á 12 mánaða tímabili
 • Heimilt að nýta það sem viðkomandi hefur safnað í séreignasparnað frá 30. júní 2014
 • Hámarks heimild er 2% frá launagreiðanda og 4% af eigin iðgjaldi
 • Skilyrði að lánið veiti rétt til vaxtabóta og sé sannarlega húsnæðislán

Ath,. Þetta 10 ára samfellda tímabil getur byrjað að líða t.d.15 árum eftir að viðkomandi byrjar að leggja fyrir í séreignasparnað.
Heimilt er að nýta t.d. 3 ára uppsafnaðan séreignsparnað til útborgunar og næstu 7 árin má þá nýta sem innborgun á húsnæðislán, svo lengi sem um samfellt 10 ára tímabil er að ræða.

Við viljum minna á að þegar útborgun í fasteignakaup eru nýtt þá er æskilegt að breyta fjárfestingaleiðinni yfir á óverðtryggðan bankareikning, þ.e. ef nýta á úrræðið innborgun inná húsnæðislán.

Hefja séreignarsparnað

 

 

Innborgun á húsnæðislán

Skattfrjálst úrræði fyrir þá sem áttu fasteign 30. júní 2014 eða eiga fasteign í dag.

Æskileg fjárfestingaleið:
Óverðtryggður bankareikningur.

Núverandi úrræði hefur verið framlengt um 2 ár eða fram til 30. júní 2019, upphaflega var heimildin frá 1. júlí 2014 til 30. júní 2017.
Núverandi úrræði veitir heimild til að ráðstafa séreignasparnaði skattfrjálst inná húsnæðislán.

 • Sækja þarf um á www.leidretting.is
 • Hámarks heimild á einstakling er 500.000 kr. á 12 mánaða tímabili
 • Par eða þeir sem hafa heimild til samsköttunar hafa heimild til að nýta samtals 750.000 kr. skattfrjálst inná húsnæðislán sín á 12 mánaða tímabili
  • Til að virkja 750.000 kr. heimildina þá þurfa báðir aðilar að sækja um á www.leidretting.is
 • Hámarks heimild er 2% frá launagreiðanda og 4% af eigin iðgjaldi
 • Skilyrði að lánið veiti rétt til vaxtabóta og sé sannarlega húsnæðislán

Við viljum minna á að þegar þessu úrræði er lokið að endurskoða fjárfestingaleið og mælum við með Ævileiðinni fyrir þá sem eru að safna fyrir efri árin.

Hefja séreignarsparnað

Almennur fyrirvari séreignarsparnaðar

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Virði þeirra getur bæði hækkað og lækkað. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingarkosti og þjónustu sem í boði er. Viðskiptavinir eru hvattir til að kynna sér fjárfestingarstefnu mismunandi fjárfestingarleiða og reglur séreignarsparnaðar Íslandsbanka sem finna má á www.vib.is.

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum eða þjónustu.

Skattafyrirvari

Vakin skal athygli á því að skattmeðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Um erlenda aðila gilda reglur þess ríkis sem viðkomandi hefur skattalegt heimilisfesti í. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif af fjárfestingum.