Stutt ríkisskuldabréf

Hentugur fjárfestingartími: 1 ár+

Fyrir hvern?

Stutt ríkisskuldabréf hentar þeim sem vilja lágmarks áhættu, til dæmis þeim sem eiga stutt eftir af starfsævinni. Leiðin fjárfestir eingöngu í ríkisskuldabréfum.

Helstu kostir

  • Ríkisábyrgð eigna
  • Virk stýring á ríkisskuldabréfum
  • Skattalegt hagræði

Gengi
1.465,61
0,21 (0,01%)
Gengi skráð 06.04.2017
Nafnávöxtun
Skuldabréf og víxlar útg. af ríki/með ríkisáb. 90.5
Innlán fjármálaft. 9.5
Hlutabréf 0
Skuldabréf og víxlar fjármálaft. 0
Skuldabréf sveitarfélaga 0
Önnur verðbréf 0
Aðrir sjóðir 0
Skuldabréf (fasteignaveðtryggð) 0

Eignasafn og stefna

Markmið þessarar leiðar er að halda sveiflum í lágmarki með því að fjárfesta í eignum sem hafa stuttan líftíma og skila jafnri og stöðugri ávöxtun.

Fjárfest er í skuldabréfum og víxlum, að mestu leyti óverðtryggðum bréfum með ábyrgð ríkissjóðs. Verðtryggingarhlutfall er á bilinu 0-70%. Safnastjóra er heimilt að stytta og lengja meðallíftíma skuldabréfasafnsins frá einu og upp í fimm ár og getur fjárfest allt að 20% í innlánum fjármálafyrirtækja.

Staða 01.04.2017

Gengisþróun

Almennur fyrirvari séreignarsparnaðar

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Virði þeirra getur bæði hækkað og lækkað. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingarkosti og þjónustu sem í boði er. Viðskiptavinir eru hvattir til að kynna sér fjárfestingarstefnu mismunandi fjárfestingarleiða og reglur séreignarsparnaðar Íslandsbanka sem finna má á www.vib.is.

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum eða þjónustu.

Gengisþróun og ávöxtun

Ávöxtun fjármálagerninga undir einu ári er ekki reiknuð á ársgrundvelli heldur er um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun fjármálagerninga yfir lengri tímabil en eitt ár er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar fjármálagerninga miðast við síðasta skráða gengi. Ávöxtun er reiknuð í grunnmynt viðkomandi fjármálagernings.

Skattafyrirvari

Vakin skal athygli á því að skattmeðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Um erlenda aðila gilda reglur þess ríkis sem viðkomandi hefur skattalegt heimilisfesti í. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif af fjárfestingum.