Aðrir erlendir sjóðir

Íslandsbanki hefur áratugalanga reynslu af verðbréfaviðskiptum á erlendum mörkuðum og er í samstarfi við stærstu eignastýringaraðila heims. 

Íslandsbanki er í samstarfi við þekkt erlend sjóðafyrirtæki og geta viðskiptavinir bankans fjárfest í erlendum sjóðum með milligöngu hans.

Til viðbótar við sjóði Vanguard og DNB Asset Management býður Íslandsbanki viðskiptavinum upp á að hafa milligöngu um fjárfestingu í sjóðum hjá eftirfarandi erlendum sjóðafyrirtækjum:

Erlendir samstarfsaðilar greiða Íslandsbanka hluta umsjónarlaunanna sinna. Nánari upplýsingar um þóknun vegna fjárfestinga í erlendum sjóðum veita ráðgjafar í verðbréfa- og lífeyrisþjónustu í síma 440 4900, en einnig er hægt að senda fyrirspurnir á netfangið verdbref@islandsbanki.is.
 
Sjá nánar um lög og reglur um gjaldeyrismál á vef Seðlabanka Íslands.
Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Virði þeirra getur bæði hækkað og lækkað. Fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir, sem leitt geta til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóðum. Fjárfesting í fjárfestingarsjóði telst því almennt vera áhættumeiri en fjárfesting í verðbréfasjóði. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingarkosti og þjónustu sem í boði er. Athygli skal vakin á að áhætta af fjárfestingu eykst samfara fjármögnun fjárfestingarinnar með lánsfé. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér lykilupplýsingar og útboðslýsingar sjóða, sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti. Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóðanna. Upplýsingar um sjóðina eru fengnar af vefsíðu rekstrarfélags sjóðanna, www.islandssjodir.is, þar má einnig nálgast útboðslýsingu og lykilupplýsingar.

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum eða þjónustu.

Íslandsbanki ábyrgist ekki nákvæmni, áreiðanleika né réttmæti upplýsinga sem upprunnar eru frá þriðja aðila.