Löng ríkisskuldabréf

Hentugur fjárfestingartími: 4 ár+

Fyrir hvern?

Löng ríkisskuldabréf henta þeim sem þola nokkrar sveiflur í ávöxtun á séreignarsparnaði sínum, til dæmis þeim sem eru nýir á vinnumarkaði eða vilja ávaxta séreignarsparnaðinn til lengri tíma. Leiðin fjárfestir eingöngu í ríkisskuldabréfum.

Helstu kostir

  • Ríkisábyrgð eigna
  • Virk stýring á ríkisskuldabréfum
  • Skattalegt hagræði

Gengi
1.852,70
0,20 (0,01%)
Gengi 21.05.2019
Nafnávöxtun
Innlend skuldabréf 83.0
Innlán 17.0

Eignasafn og stefna

Markmið þessarar leiðar er langtímahækkun eigna. Leitast er við að halda skuldaraáhættu í lágmarki og því eingöngu fjárfest í skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs.

Fjárfest er að mestu í verðtryggðum skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs og er verðtryggingarhlutfall á bilinu 40-100%. Safnastjóra er heimilt að stytta og lengja meðallíftíma skuldabréfa í safninu frá 5 árum og upp í 12 ár og getur sett allt að 20% í innlán fjármálafyrirtækja.

Staða 01.05.2019

Gengisþróun

Almennur fyrirvari séreignarsparnaðar

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Virði þeirra getur bæði hækkað og lækkað. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarleiðir heimila fjárfestingar í erlendum fjármálagerningum og fjárfestar skulu hafa í huga áhættu af alþjóðlegum fjárfestingum, sveiflum á gengi gjaldmiðla og aðra mögulega áhættuþætti sem slíkum fjárfestingum fylgir.

Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingarkosti og þjónustu sem í boði er. Viðskiptavinir eru hvattir til að kynna sér fjárfestingarstefnu mismunandi fjárfestingarleiða og reglur séreignarsparnaðar Íslandsbanka sem finna má á www.vib.is.

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum eða þjónustu.

Gengisþróun og ávöxtun

Ávöxtun fjárfestingarleiða undir einu ári er ekki reiknuð á ársgrundvelli heldur er um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun fjárfestingarleiða yfir lengri tímabil en eitt ár er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar fjárfestingarleiðar miðast við síðasta skráða gengi. Ávöxtun er reiknuð í grunnmynt viðkomandi fjárfestingarleiðar.

Skattafyrirvari

Vakin skal athygli á því að skattmeðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Um erlenda aðila gilda reglur þess ríkis sem viðkomandi hefur skattalegt heimilisfesti í. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif af fjárfestingum.