Húsnæðisleið

Hentugur fjárfestingartími: 1 ár+

Fyrir hvern?

Húsnæðisleið hentar þeim sem vilja nýta úrræði ríkisstjórnarinnar og nota séreignarsparnað til að safna fyrir kaupum á fasteign. Leiðin fjárfestir í skuldabréfum og innlánum banka og annarra lánastofnana og skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs.

Helstu kostir

  • Virk stýring og eignadreifing milli skuldabréfa og innlána
  • Skattalegt hagræði

Gengi
1.127,80
-0,20 (-0,02%)
Gengi 14.06.2019
Nafnávöxtun
Innlend skuldabréf 74.3
Innlán
25.7

Eignasafn og stefna

Markmið fjárfestingarleiðarinnar er að halda sveiflum í lágmarki með stuttum líftíma eigna og jafnri og stöðugri ávöxtun. Fjárfest er með virkum hætti í verðtryggðum og óverðtryggðum sértryggðum skuldabréfum banka, óverðtryggðum skuldabréfum og víxlum með ábyrgð ríkissjóðs ásamt innlánum. Verðtryggingarhlutfall er á bilinu 20-90%. Leiðin hentar þeim sem ætla að nýta úrræði um húsnæðissparnað, bæði til að safna fyrir kaupum á fasteign og/eða til að greiða inn á húsnæðislán. Safnið er hugsað fyrir þá sem vilja ávaxta viðbótarlífeyrissparnað með skuldaraáhættu í lágmarki. Sveiflur í safninu geta verið nokkrar þar sem áætlaður meðallíftími skuldabréfasafnsins er 1 til 5 ár og því er æskilegt að fjárfesta til eins árs eða lengur.

Staða 01.05.2019

Gengisþróun

Almennur fyrirvari séreignarsparnaðar

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Virði þeirra getur bæði hækkað og lækkað. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarleiðir heimila fjárfestingar í erlendum fjármálagerningum og fjárfestar skulu hafa í huga áhættu af alþjóðlegum fjárfestingum, sveiflum á gengi gjaldmiðla og aðra mögulega áhættuþætti sem slíkum fjárfestingum fylgir.

Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingarkosti og þjónustu sem í boði er. Viðskiptavinir eru hvattir til að kynna sér fjárfestingarstefnu mismunandi fjárfestingarleiða og reglur séreignarsparnaðar Íslandsbanka sem finna má á www.vib.is.

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum eða þjónustu.

Gengisþróun og ávöxtun

Ávöxtun fjárfestingarleiða undir einu ári er ekki reiknuð á ársgrundvelli heldur er um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun fjárfestingarleiða yfir lengri tímabil en eitt ár er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar fjárfestingarleiðar miðast við síðasta skráða gengi. Ávöxtun er reiknuð í grunnmynt viðkomandi fjárfestingarleiðar.

Skattafyrirvari

Vakin skal athygli á því að skattmeðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Um erlenda aðila gilda reglur þess ríkis sem viðkomandi hefur skattalegt heimilisfesti í. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif af fjárfestingum.